องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 16 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า

ฉบับที่  16  ประจำเดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2565 

วันที่  24  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2565

--------------------------------------------------------------------    เอกสารประกอบ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 16 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง