องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน [ 15 มี.ค. 2567 ]9
2 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า [ 20 ก.พ. 2567 ]24
3 Announcement of Nong I Thao Subdistrict Administrative Organization Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 [ 29 ม.ค. 2567 ]18
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]11
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]15
6 ประกาศ อบต.หนองอิเฒ่า เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 1) [ 14 พ.ย. 2566 ]16
7 ประกาศ อบต.หนองอิเฒ่า เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.หนองอิเฒ่า พ.ศ. 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]50
8 ประกาศ อบต.หนองอิเฒ่า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ของ อบต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ [ 5 ก.ย. 2566 ]19
9 ประกาศ อบต.หนองอิเฒ่า เรื่องการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) [ 5 ก.ย. 2566 ]13
10 รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ และรายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ก.ค. 2566 ]48
11 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]74
12 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า [ 24 เม.ย. 2566 ]72
13 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า [ 24 เม.ย. 2566 ]56
14 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า [ 24 เม.ย. 2566 ]59
15 ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนรณรงค์เผยแพร่ การเลือกตั้ง ส.ส. (วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.) เลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้ รับบัตรเลือกตั้งสองใบ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ [ 7 เม.ย. 2566 ]72
16 ประชาสัมพันธ์รายงานผลตามนโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 7 เม.ย. 2566 ]75
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]54
18 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]55
19 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]45
20 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 29 มี.ค. 2566 ]52
 
หน้า 1|2|3|4|5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign