องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]10
2 ขอเชิญชวนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์...นำบุตรหลานของท่าน...มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (สำหรับเด็ก) [ 28 พ.ย. 2565 ]5
3 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]20
4 ประกาศ อบต.หนองอิเฒ่า เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.หนองอิเฒ่า ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]7
5 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองอิเฒ่า ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]11
6 เอกสารแนะนา : ภาษีป้าย (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ [ 17 พ.ย. 2565 ]9
7 เอกสารแนะนา : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ [ 17 พ.ย. 2565 ]9
8 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองอิเฒ่า ฉบับที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]12
9 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองอิเฒ่า ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]14
10 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองอิเฒ่า ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 14 พ.ย. 2565 ]31
11 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองอิเฒ่า ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]15
12 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองอิเฒ่า ฉบับที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]9
13 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (กองคลัง) ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]73
14 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาแต่งตั้งให้เป็นพนักงานส่วนตำบล [ 15 ส.ค. 2565 ]82
15 มาตรเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 มิ.ย. 2565 ]95
16 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2565 ]93
17 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 มิ.ย. 2565 ]89
18 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2565 ]91
19 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 27 มิ.ย. 2565 ]93
20 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 มิ.ย. 2565 ]89
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign