องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า คงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) อย่างเข้มงวด

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า คงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)  อย่างเข้มงวด

--------------------------------------------------------------------------------

     เอกสารประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า คงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) อย่างเข้มงวด
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง