องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ และรายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได

 และรายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์

----------------------------------------------------------------    เอกสารประกอบ

รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ และรายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง