องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ อบต.หนองอิเฒ่า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ของ อบต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

----------------------------------------------------------------------------------------

     เอกสารประกอบ

ประกาศ อบต.หนองอิเฒ่า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ของ อบต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง