องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ อบต.หนองอิเฒ่า เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 1)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า

เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 1)

-----------------------------------------------------------------------------    เอกสารประกอบ

ประกาศ อบต.หนองอิเฒ่า เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง