องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขั้นตอนการตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

    รายละเอียดข่าว

ขั้นตอนการตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - (เครดิต/ที่มาฯ : P'Yupavadee)

--------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมฯ >> คลิ๊กที่นี่    เอกสารประกอบ

ขั้นตอนการตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง