องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ อบต.หนองอิเฒ่า เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.หนองอิเฒ่า พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า

เรื่อง  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ  อบต.หนองอิเฒ่า  พ.ศ.  2566

------------------------------------------------------------------------

     เอกสารประกอบ

ประกาศ อบต.หนองอิเฒ่า เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.หนองอิเฒ่า พ.ศ. 2566
 
คำสั่ง อบต.หนองอิเฒ่า เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ อบต.หนองอิเฒ่า เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.หนองอิเฒ่า พ.ศ. 2566
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง