องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก

เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

-----------------------------------------------------------------    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2566
 
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดฯ - 01
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดฯ - 02
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดฯ - 03
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดฯ - 04
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดฯ - 05
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดฯ - 06
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง