องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม/แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน , ภายนอก ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า

ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม/แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใน , ภายนอก ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปี 2566

(องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์)

----------------------------------------------------------------------    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม/แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน , ภายนอก ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง