องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 17 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

    รายละเอียดข่าว

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า

ฉบับที่  17  ประจำเดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2565 

วันที่  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2565

--------------------------------------------------------------------    เอกสารประกอบ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 17 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง