องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 19 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 

    รายละเอียดข่าว

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า

ฉบับที่  19  ประจำเดือน  มกราคม  พ.ศ.  2566 

วันที่  3  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2566 

--------------------------------------------------------------------    เอกสารประกอบ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 19 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง