องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 41 ประจำเดือน กุมภาภันธ์ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  (กองคลัง) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า  

ฉบับที่  41  ประจำเดือน  กุมภาภันธ์  พ.ศ.  2566 

--------------------------------------------------------------------------------    เอกสารประกอบ

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 41 ประจำเดือน กุมภาภันธ์ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง