องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 53 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]57
22 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม/แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน , ภายนอก ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปี 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]74
23 ประชาสัมพันธ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ "โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (Area Based) ซีตอนบน (สำหรับประชาชนที่มีความสนใจปลูกต้นไม้ยืนต้นในพื้นที่ตนเอง) [ 24 ก.พ. 2566 ]65
24 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 41 ประจำเดือน กุมภาภันธ์ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]65
25 ขั้นตอนการตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Integrity and Transparency Assessment: ITA) [ 31 ม.ค. 2566 ]64
26 เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ตลอด 24 ชั่วโมง) โทรงานป้องกันฯ อบต.หนองอิเฒ่า : 043-019639 หรือ 1669 [ 30 ม.ค. 2566 ]71
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า คงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) อย่างเข้มงวด [ 30 ม.ค. 2566 ]72
28 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 27 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]62
29 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 25 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]53
30 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 26 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]50
31 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 24 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]49
32 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 23 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 15 ม.ค. 2566 ]57
33 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 22 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 14 ม.ค. 2566 ]57
34 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 21 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]60
35 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 20 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]51
36 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 19 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566  [ 3 ม.ค. 2566 ]65
37 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 18 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565  [ 29 ธ.ค. 2565 ]51
38 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 17 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565  [ 28 ธ.ค. 2565 ]61
39 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 16 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 [ 25 ธ.ค. 2565 ]51
40 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า ฉบับที่ 15 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565  [ 24 ธ.ค. 2565 ]58
 
|1หน้า 2|3|4|5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign