องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.nongetao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 แผ่นพับร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 ธ.ค. 2564 ]359
82 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก [ 25 ส.ค. 2564 ]280
83 รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 7 ก.ค. 2564 ]371
84 มาตรการสร้างจิตสำนึก [ 6 ก.ค. 2564 ]350
85 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2563 ]343
86 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.หนองอิเฒ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) [ 1 มิ.ย. 2563 ]312
87 โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย [ 30 ต.ค. 2562 ]324
88 ประกาศ+มาตรการ+กลไก+ในการให้ประชาชนหรือผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองแงะ [ 19 มิ.ย. 2562 ]283
89 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 13 พ.ค. 2562 ]266
90 ประกาศมาตรการป้องกันรับสินบน [ 13 พ.ค. 2562 ]326
91 มาตรการป้องกันการขัดแย้ง [ 10 พ.ค. 2562 ]265
92 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี 6 [ 11 มี.ค. 2562 ]330
93 ตำนานวันคริสต์มาส [ 25 ธ.ค. 2561 ]397
94 ภาระค่าใช้จ่าย 61-63 [ 30 ต.ค. 2561 ]260
95 รายงานผลการรับจ่ายเงิน งบรายรับ-รายจ่าย ปี 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]281
96 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ [ 25 ม.ค. 2560 ]313
 
|1|2|3|4หน้า 5


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิเฒ่า หมู่ 1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4301-9621, หมายเลขโทรสาร 0-4301-9621
E-mail : 6460709@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign